פריט ידע חשיבה מערכתית

פריט ידע חשיבה מערכתית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חשיבה מערכתית (system thinking) היא האופן שבו אנו מתבוננים על מערכות סבוכות, המורכבת מאלמנטים רבים המקיימים מגוון דינמיקות וזיקות אלו עם אלו. החשיבה המערכתית נוגעת באופן שבני אדם מנתחים, מפרשים, ומייצרים בהירות במציאות של מורכבות ואי וודאות. החשיבה המערכתית נשענת על ההבנות מעולם תורת המערכות, אך גם על הבנות על דרכי החשיבה האנושיות, על היכולות המופלאות שלהן והמגבלות המובנות שתוחמות את החשיבה שלנו.[1]

ביסוד החשיבה המערכתית מצויה ההבנה כי לא ניתן להבין את המערכות שאנו פועלים בהן רק על ידי שימוש בכלים לוגיים פשוטים כמו פירוק לגורמים, חילוץ של סיבתיות לוגית לינארית או בחינה כמותית כללית של הסוגיות. זאת, מהסיבות הבאות:

  • המורכבות נמצאת גם ביחידות היסוד - מצד אחד גם היחידות הקטנות ביותר מקיימות בתוכן מורכבות רבה. כך, למשל, גם יחידת היסוד של המערכת החברתית - האדם הפרטי - מכילה בתוכה מורכבות אינסופית המהדהדת את המורכבויות החברתיות הרחבות, ואם נפריד את האדם מהקבוצה שלו, לא הפכנו את המערכת לפשוטה יותר.
  • האתגרים פרוסים על פני כל המערכת - מכלול הזיקות, ולא הרכיבים השונים הם אלו אשר מייצרים את התופעות הנגלות במערכת. בעוד שגישה מכנית נוטה לבחון את האתגרים המצויים בטווח הנראה לעין אנחנו לא פעם מושפעים מתופעות מערכתיות מאוד רחבות. למשל - מגמות עומק בתרבות משפיעות בסופו של דבר גם על הצלחתם של תלמידים בבתי הספר, גם אם למורה או לבית הספר אין דרך להשפיע באופן ישיר על המגמות הללו.
  • איש אינו מחזיק את התמונה המלאה - אנו סבורים לעתים כי מישהו, לרוב ברמות בכירות, מחזיק את התמונה בכללותה. בפועל, מכל נקודת ראות רואים היבטים מסויימים והיבטים אחרים נסתרים מהבנתנו.
  • לעולם לא נוכל לאסוף את כל הנתונים על סוגיה - הריבוי והדינאמיות של המערכת לא מאפשרים להגיע לניתוח כמותי המבוסס על נתונים בעצמם מספקים כדי להבין את הסוגיה. בשל הריבוי, בחירה להתמקד במדד מסויים ולהשקיע בו מאמץ של המערכת (כמו הישגי התלמידים במבחנים מתוקננים, למשל) בהכרח יוביל לעלייה של נקודות עיוורון ביחס לסוגיות שלא ניתן לבחון במסגרת המבחן.
  • ההתבוננות שלנו במערכת וההבנות שלנו עליה משנות אותה באופן מיידי - לא ניתן לבודד את הסוגיות מאחר ועצם הנוכחות שלנו משפיעה בעצמה על המציאות במערכת.

בפרק שלפנינו נלמד גישות וכלים שיסייעו לנו להבין טוב יותר את המערכות שאנו פועלים במסגרתן.

הערות שוליים

  1. מנוסח על בסיס הערך של חשיבה מערכתית באתר דואלוג