פריט ידע עשיה מערכתית - שלב הניתוח

פריט ידע עשיה מערכתית - שלב הניתוח

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ניתוח מנופים

המנוף הוא מטאפורה למהלך שיש בכוחו לייצר השפעה משמעותית על המערכת כולה, באופן שבו השקעת האנרגיה בהובלת השינוי קטנה מההשפעה של התוצאה. חוקרת הסביבה דונלה מדווס (Medows) מתארת רשימה של מנופים, מהנגיש ביותר אך משפיע פחות אל המשפיעים ביותר אך קשים יותר לזיהוי והנעה. הרשימה של מדווס היוותה השראה למנסחי מודל הקרחון שהוצג למעלה.

מדווס מתארת סוגים שונים של מנופים בהם מנופים גלויים וקלים יותר לאיתור כמו השפעות פרמטרים מספריים ומדידים דוגמת מיסים, סובסידיות, רגולציה; מבנים המייצרים את יחסי הכוח שמשתנים באופן איטי אך השפעתם משמעותית כמו מבנים שדרכם זורמים ההון והמשאבים או מבנה זרימת המידע. כך למשל שינוי של רשת הרכבות למשל, תאפשר פתיחה של איזורי כלכלה חדשים גם מבנה הגילאים בחברה הוא בעל השפעה מערכתית דרמטית על הנעשה בעתיד. זהו נתון שלוקח זמן רב להשפיע עליו, אך השפעתו מרחיקת לכת; דפוסי ההתנהלות במערכת כגון רמת האוטונומיה או דרגת החופש של רכיבים שונים במערכת ועוצמתם של מעגלי משוב (שלילים או חיובים).

לקריאת המאמר המלא של דונלה מדווס:  Donella Meadows, Leverage Points: Places to Intervene in a System, The Sustainability Institute. 1999

רשימה זו עשויה לסייע לנו לזהות כיצד נוכל להוביל שינוי שאינו עוסק רק בהיבטים המיידיים והנראים לעין אלא בתשתיות המערכתיות, באופן שיאפשר שינוי בכלל המערכת.

הנגדה: איך נזהה הפרעות אפשרויות בתהליך

אחד האתגרים המרכזיים בהובלת שינוי, בראי בעיית הבעיות הסוררות הוא ההבנה של ההשלכות הבלתי רצויות של מהלכים. ככל שמדובר במהלך נרחב יותר, הערך של החשיבה על השלכות אלו משמעותי יותר. אנו מכנים את צורת החשיבה הזו ״הנגדה״.

כיצד נייצר הנגדה?

כדי לייצר הנגדה משמעותית למהלכים מתוכננים, ניתן לפעול בשני אופנים משלימים – בחשיבה אניליטית ובהתנסות במסגרת סימולציה:

חשיבה שיטתית לקידום הנגדה

בעזרת מספר שאלות נוכל לוודא כי ניתחנו את ההשפעה של השחקנים. כדאי לערוך את החשיבה על ההנגדה כתהליך סיעור מוחות יחד עם שותפים לנושא. לפני שמתחילים את הדיון בדינמיקה בעקבות המהלך כדאי לייצר תשתית של חשיבה על המערכת לאור השינוי בהיבטים הבאים:

  • מפת שחקנים – אילו גורמים פועלים, מה האינטרסים שלהם וכיצד הם קשורים זה לזה.
  • כיצד הם מתארגנים מול הסוגיה שבנדון?
  • מי לא מופיע? באיזה תנאים יצטרף?

לאור זאת, מן הראוי לבחון את ההיבטים הבאים:

  • כיצד המערכת תגיב למהלך?
  • מי יפגע מהמלך וכיצד הוא יתמודד עם פגיעה זו?
  • מה הם מנגנוני הפיצוי של הגורמים השונים במערכת לשינוי?
  • אילו מודלים מנטליים

לחשיבה השיטתית יש תועלת רבה אך גם מגבלות מובנות. החשיבה האנליטית מתקשה מאוד לזהות קפיצות ושינויי פאזה שמתרחשים בפועל במציאות מערכתית. הכלי שנדרש להשלים את החקירה הזו הוא סימולטיבי באופיו ומפעיל יכולות קוגנטיביות שונות לגמרי.

סימולציה מקדמת הנגדה

כאשר מונח על כף המאזניים שינוי או התערבות בעלי חשיבות, יש ערך רב לחשיבה סימולטיבית הסוגיה. הדרך הפשוטה ביותר היא לבקש ממספר שותפים לשחק שחקנים שונים במערכת לאור השינוי, ולנסות להבין כיצד הפעולות של השחקנים השונים משפיעות על היעדים המבוקשים.